+31 06 27212786

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Deelnemende Organisaties

Deelnemende Organisatie’s

Walk of Peace 2021

 

  1. Huis van Vrede (Almere Stad)
   Het Huis van Vrede is een initiatief dat in Almere is ontstaan geïnspireerd door de internationale VN-dag van het Samen Leven in Vrede op 16 mei. Het verbindt mensen van diverse achtergronden die samenwerken om hun kijk op de cultuur van vrede in de praktijk te brengen.  www.huisvanvredealmere.nl 
  2. Wensboom (Almere Stad)
   De wensboom en wensbankje in het Lumierepark is een initiatief van Almeerders met een diverse achtergrond om een geluid te maken voor meer saamhorigheid en een inclusieve samenleving. De wensbank is bedoeld als een plek voor ontmoetingen, om even bij te komen van de dag én om te genieten van het mooie uitzicht over het Weerwater met zicht op het Floriadeterrein. Facebookpagina Wensboom
  3. Buurtcentrum Het Kolkzicht (Almere Stad)
   website kolkzicht 
  4. Kerk De Lichtboog (Almere Stad)
   In de Lichtboog, gelegen in het hart van Almere stad, huist de Protestants Christelijke gemeente StadsPoort. Hier komen wij samen rond het woord van God, en ontmoeten en bemoedigen wij elkaar.
   Op 2 oktober is de kerk open van 12.00 tot 14.00. U kunt dan luisteren naar zang en muziek. Er zullen liederen worden gezongen met het thema Vrede en verbinding. En natuurlijk is er voor iedereen een kop koffie of thee. U bent welkom.
   https://pknalmerestadspoort.nl/de-lichtboog/
  5. Gezondheidscentrum De driehoek ( Almere Stad)
   Verbinding intern en extern is belangrijk. De uitdagingen op het gebied van gezondheid in de gemeente en wijken van Almere zijn groot en complex. Soms is sprake van achterstanden rondom wonen, werk, schulden, leren, integreren en veiligheid die hun impact hebben op gezondheid. Daarnaast is er diversiteit als thema: de diversiteit in cliënten en patiënten, sociale gelaagdheid en etniciteit is groot. Tot slot zijn er in alle sociale lagen van de bevolking vraagstukken omtrent gezonde leefstijl. Zorggroep Almere is er van overtuigd dat de opbouw van een meer inclusieve samenleving helpt bij het aanpakken van deze complexe vraagstukken en past bij de gelimiteerde beschikbaarheid van professionele hulp. In die samenleving richt Zorggroep Almere zich op het bevorderen van gezondheid. En met inwoners en netwerkpartners gaat Zorggroep Almere op zoek naar concepten die lang en goed thuis wonenondersteunen. https://www.zorggroep-almere.nl/gezondheidscentrum-de-driehoek/
  6. Avanti (Almere Stad)
   Bij Avanti Almere, hét platform diversiteit in Almere. Wij willen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Vandaag ben je van harte welkom in onze pop-up expo waarin we verhalen uit de stad delen. Samen gebundeld in een boek dat je (gratis) mee naar huis kunt nemen en levensgroot te zien in deze expo. Want dat is wat wij doen bij Avanti, verhalen verzamelen. Aan de hand van maandprogramma’s en actuele gebeurtenissen bespreken wij op allerlei manieren sociaal-maatschappelijke onderwerpen. www.avanti-almere.nl
  7. st Wensjes (Almere Buiten)
   EF van de Banweg 25
   1333JA Almere
   TE BEZOEKEN ZATERDAG2 OKTOBER VAN 10 TOT 14 UUR
   Link: https://www.wensjesalmere.nl
  8. Kerkcentrum de Drieklank (Almere Buiten)
   Chicagostraat 101
   1334KD Almere
   Link: http://www.pknalmerebuiten.nl/index.php/over-ons/de-drieklank
  9. Chefie Damascus (Almere Buiten)
   Noordeinde 5
   Hapjes uit Syrië
   TE BEZOEKEN OP ZATERDAG 2 OKTOBER VAN 11 TOT 16 UUR
  10. St delen en Meer (Almere Buiten)
   Noordeinde 54
   open huis voor iedereen die anderen wil ontmoeten
  11. Brownies en Downies (Almere Buiten)
   Zuideinde 1
   Link: https://www.browniesanddownies.nl/almerebuiten/
  12. Christelijke gemeente de Wegwijzer (Almere Buiten)
   Makassarweg 80
   1335HZ
   TE BEZOEKEN OP ZATERDAG 2 OKTOBER BIJ ENTREE
   Link: https://dewegwijzer-almere.nl
  13. El Camino (Almere Buiten) 
   https://www.lunchroom-el-camino-almere.nl https://www.youtube.com/watch?v=JeJtRsC5fm4
  14. Broodletter (Almere Buiten)
   De bakkerijwinkel is open op zaterdag op de Makassarweg 75 in Almere-buiten.
   We zijn open van 9.00 uur tot 14.00 uur.
   Je kunt online bestellen maar er is ook brood en lekkers in de winkel aanwezig voor losse verkoop.
   We hebben geen contant geld, dus alleen pinnen. www.broodletter.nl https://www.youtube.com/watch?v=5gv2ZUjYnBE
  15. Vindplaats Zenith (Almere Buiten)
   Borneostraat 8
   TE BEZOEKEN OP ZATERDAG2 OKTOBER VAN 11 TOT 15 UUR
   Link: https://vindplaatszenit.nl
  16. locatie van Philadelphia zorg (Almere Buiten)
   Borneostraat 2-74
   woonvoorziening voor mensen met licht verstandelijke beperking.
   Link: https://www.philadelphia.nl/locatie/ambulant-almere
  17. Moskee Omar Ibn Al (Almere Buiten)
   Bintangweg 3
   1336ND Link: http://moskeeomar.nl
  18. Bij Bosshardt (Almere Buiten)
   Moskoustraat 18
   huiskamer vd wijk van leger des Heils
   Popkoor Binnenstebuiten en Caroline in’t Veld + band te gast
   TE BEZOEKEN ZATERDAG2 OKTOBER VAN 10 TOT 14 UUR
   Link: https://www.legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskameralmere
  19. Buurtcentrum de Wieken (Almere Buiten)
   Wipmolenweg 54
   1333GS
   Link: https://www.deschoor.nl/html/index.php
  20. Kerkcentrum Goede Rede (Haven)
   Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede is een markant icoon van Almere en werd in 1979 in gebruik genomen door de Hervormd/Gereformeerde Federatie (PKN) en de Rooms Katholieke parochie in Almere Haven. Vanaf het begin is er intensief samengewerkt tussen de Rooms-Katholieke parochie en de Hervormd/Gereformeerde Federatie.
   Goede Rede vormt met haar grote kerkzaal en intieme kapel ook een thuis voor vieringen van diverse andere geloofsgemeenschappen in Almere-Haven. De grote kerkzaal met uitmuntende akoestiek biedt een prachtig podium voor vele muziekuitvoeringen.De Goede Rede, Kerkgracht 60, 1354 AM Almere
   link: www.goedereden.nl
  21. The Green Story Almere
   The Green Story is een leer- en werkbedrijf van Training Opleiding en Advies het Werkt waar jongeren en jonge moeders met een licht verstandelijke beperking hun passieThe Green Story,Kerkgracht 41, 1354 AE Almere
   Link: The Green Story
  22. De Nieuwe Bibliotheek
   De Nieuwe Bibliotheek (DNB) ontwikkelt zich steeds meer van boekenuitleenfabriek tot huiskamer van de stad, gericht op ontmoeting en ontwikkeling voor, door en met Almeerders. Door steeds meer uitnodigende faciliteiten, zoals lees-, studie-, en werkplekken en ontmoetingsruimtes per doelgroep te bieden, in combinatie met prikkelende activiteiten en een actuele collectie, wordt de rol van de bibliotheek als huiskamer van de stad versterkt. Beleving en persoonlijke ontwikkeling van kennis en vaardigheden staan centraal.Markt 41, 1354 AP Almere
   Link:De Nieuwe Bibliotheek
  23. Senior-Live,
   Senior-Live ondersteunt senioren actief door een brug te slaan tussen hun dagelijkse leven en de mogelijkheden die via het internet en/of technologische middelen kunnen worden aangeboden.Senior-Live, Kerkgracht 51, 1354 AG Almere
   Link: Senior-Live
  24. AC Jan Steen Kwintes
   AC Jan Steen
   dé galerie en het ontmoetings- en
   activeringscentrum in AlmereHavenHaak 36, 1353 AE Almere
   Link: Jan Steen
  25. Bivak
   De Bivak bevat meerdere sociale en culturele organisaties die met vrijwilligers werken. Creative Artlabs Almere bied kunstenaars een springplank en combineert dat met een leer/werkplek voor vrijwilligers. Verder zit er in de Bivak Het boodschappenhoekje en Stichting Alle Handen Ineen die zich richten op activering en ondersteuning van de mensen die het moeilijker hebben in AlmereBivak 1,1353 AA Almere
  26. OSG Meergronden,
   Marktgracht 65, 1353 AL Almere
  27. Youthport
   Youthport is ons toffe jongerenwerk in Almere Haven.
   ​We willen jongeren helpen talenten te ontwikkelen, vandaar dat we verschillende communities hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld een kook-, muziek- en sportcommunity. Naar welke community gaat jouw interesse uit? We proberen je daar een plekje te geven. ​Vriendschappen opbouwen vinden wij erg belangrijk. Binnen Youthport bieden wij een veilige plek, waar jij je vrienden kunt ontmoeten en nieuwe vriendschappen kunt opbouwen. In ons jongerenwerk houden we van God, we willen samen met jou ontdekken wie Hij is.
   Marktgracht 50, 1354 BE Almere
   Link: Youthport
  28. Jeugdland Almere-Haven,
   Uithof 51, 1353 XB Almere
  29. Buurtlokaal de bosgouw
   In de Bosgouw willen wij de buurtbewoners de gelegenheid geven om elkaar ongedwongen te ontmoeten tijdens een kopje koffie, spelletje, maaltijd of wat dan ook.Iedereen is welkom en voor leuke ideeën staan wij open. Wij zijn niet zomaar een doorsnee buurthuiskamer, maar een gezellige plek waar iedereen gelijk en altijd welkom is voor een praatje.Bosgouw 269, 1352 GX Almere
   Link de Bosgouw
  30. Gurdwara Sikh Sangat Sahib,
   Brongouw 57, 1352 EG Almere
  31. Stichting Alle Handen Ineen,
   De Steiger 150, 1351 AP Almere
  32. Thrift Rataplan Almere-Haven,
   De Steiger 51, 1351 AD Almere
  33. A 93,
   Ambachtsmark 93, 1355 EH Almere
  34. De werf
   Wittewerf 20,
   1357 AB Almere
  35. Moskee Attaouba,
   Schoolstraat 261, 1354 HX Almere
  36. De Wijkwinkel,
   Kerkgracht 105, 1354 AJ Almere
  37. Humanitas (Almere Stad)
   Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Bij Humanitas streven we naar een samenleving waarin gelijkwaardigheid voorop staat en waar plaats is voor iedereen. Onze vrijwilligers bieden dan ook ondersteuning aan élke Almeerder, ongeacht o.a. gender, culturele achtergrond en geloofsovertuiging.
   Ook op de werkvloer bij Humanitas Almere wordt meer en meer aandacht besteed aan deze thematiek. We realiseren ons namelijk dat de deur openzetten niet voldoende is wanneer mensen worden tegengehouden door een hoge drempel. Wij willen dat daadwerkelijk iedereen zich welkom en gehoord voelt. Of dit nu gaat om een deelnemer die nog niet volledig bekend is met de Nederlandse systemen, een vrijwilliger met een taalachterstand of een collega met een lichamelijke beperking.
   We zijn al goed op weg door het bieden van werkervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit jaar zijn we bovendien gestart met een jongerenbestuur dat ons adviseert over hoe we diverser en inclusiever kunnen werken. We beseffen ons dat ook wij nog vele stappen hebben om te zetten. We staan dan ook altijd open om hier met deelnemers, vrijwilligers, stagiaires, collega’s en netwerkpartners over in gesprek te gaan. https://www.humanitasalmere.nl